In Nederland houdt de stichting Chance2Change-Ghana zich bezig met informatieverstrekking, bewustwordingsactiviteiten en fondswerving.

In Ghana zetten de stichtingen zich in voor de opzet en uitvoering van de projecten ten behoeve van de straatkinderen.

De Nederlandse stichting heeft een bankrekening, no. NL65RABO 0106582291 t.a.v. Chance2Change-Ghana Heusden.

De stichting Chance2Change-Ghana staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 17245459.

De stichting heeft bij de belastingdienst een ANBI-verklaring, no. 77808