Visie:
Wij zien vanuit ons rechtvaardigheidsgevoel dat er ongelijke kansen liggen bij de straatjongeren in Ghana. We zien ook dat de straatjongeren zonder perspectief op straat leven, vaak zonder eten of drinken, zonder dak boven hun hoofd. Elk mens heeft recht op primaire levensbehoeften, eten, onderdak en toekomstperspectief.

Missie:
De stichting heeft op de eerste plaats ten doel het opvangen van kansarme kinderen en ondersteunen van onderwijsactiviteiten in de breedste zin van het woord in Ghana en het verrichten van al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. Het oprichten van vakopleidingen en werkplaatsen voor met name kansarme kinderen (needy-children).
2. Het ondersteunen van boardingschool-activiteiten van plaatselijke organisaties.
(Onder “boarding” wordt onder meer verstaan het aan kinderen verschaffen van
onderdak, voedsel, kleding, medische hulp en leermiddelen en begeleiding bij
huiswerk).
3. Het geven van specifieke individuele financiƫle ondersteuning.
4. Samenwerking met de plaatselijke organisaties voor opvang van kansarme
kinderen (needy-children) in Ghana ten behoeve van het opstellen van
ondersteuningsprogramma’s en de (financiĆ«le) verantwoording voor de uitvoering
daarvan.

Over de stichting

In Nederland houdt de stichting Chance2Change-Ghana zich bezig met informatieverstrekking, bewustwordingsactiviteiten en fondswerving.

In Ghana zetten de stichtingen zich in voor de opzet en uitvoering van de projecten ten behoeve van de straatkinderen.

De Nederlandse stichting heeft een bankrekening, no. NL65RABO 0106582291 t.a.v. Chance2Change-Ghana Heusden.

De stichting Chance2Change-Ghana staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 17245459.

De stichting heeft bij de belastingdienst een ANBI-verklaring, no. 77808